Welkom in het Erasmus MC

Het Erasmus MC is het grootste van de acht universitair medische centra van Nederland. De organisatie bestaat uit 51 afdelingen, met onder meer 1125 klinische bedden, 121 Intensive care bedden en 193 dagbehandelingsplekken. Elke afdeling levert een bijdrage aan de drie hoekstenen van het Erasmus MC:

1. Veilige topzorg voor patiënten met complexe zorgvragen, zeldzame aandoeningen of acute zorgbehoeften;
2. Onderscheidend toponderwijs dat ambitieuze, nieuwsgierige en getalenteerde studenten aanspreekt en dat aansluit bij de zorg- en gezondheidsvraagstukken van vandaag én morgen;
3. Internationaal toonaangevend wetenschappelijk toponderzoek dat ziekten en aandoeningen helpt te begrijpen, te voorspellen, te behandelen en te voorkomen.

Missie, ambities, kernwaarden Erasmus MC:

Ons bestaansrecht ligt besloten in onze missie:
Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs.
Onze ambities volgen uit onze visie:
Erkend leidend in innovaties voor gezondheid en zorg.
De manier waarop we dingen doen is te vinden in onze kernwaarden:
Verantwoordelijk – Verbindend – Ondernemend

Onderwijs en opleiding

De hoeksteen onderwijs bestrijkt het gehele opleidingscontinuüm van geneeskundestudent tot medisch specialist. Het Erasmus MC heeft 33 medische vervolgopleidingen en biedt jaarlijks aan ongeveer 700 aios een opleidingsplaats. Het Erasmus MC maakt onderdeel uit van de Opleidings- en Onderwijs regio Zuidwest Nederland (OOR ZWN), samen met zes topklinische opleidingsziekenhuizen en vijf algemene ziekenhuizen en zorginstellingen. In de OOR ZWN bieden we aios een opleiding die:

  • actueel, innovatief en kwalitatief hoogwaardig is;
  • binnen de patiëntenzorg voldoende ruimte biedt aan leren en
  • veilig en gezond is voor de aios.

Klik hier voor visiedocument OOR ZWN: Visie en Strategie OOR ZWN 2020-2023: zorg voor de AIOS!

Opleiding Orthopedie Erasmus MC

De opleiding orthopedie in het Erasmus MC is een regionale opleiding. Het Erasmus MC werkt hierin samen met:

  • Reinier HAGA Orthopedisch Centrum (RHOC), Zoetermeer (Delft/Den Haag)
  • Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg

De opleiding in de niet-universitaire ziekenhuizen en in het Erasmus MC zijn zodanig op elkaar afgestemd dat de aios alle leerdoelen, competenties en EPA’s kan behalen. Alle opleiders vormen tezamen de Regionale Opleidingscommissie Erasmus MC.

https://www.linkedin.com/company/rogo-rotterdam/?viewAsMember=true