In dit opleidingsplan wordt de lokale uitwerking van de opleiding orthopedie in het Erasmus MC beschreven. In de ROGO Rotterdam worden AIOS regionaal opgeleid in een samenwerking tussen de opleidingsgroepen orthopedie van het Erasmus MC, het Reinier HAGA orthopedisch centrum (RHOC) Delft en het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis (ETZ) Tilburg. Regionale afstemming en afspraken zijn uitgewerkt in het regionale opleidingsplan. Dit plan is in samenspraak met de stafleden en AIOS orthopedie tot stand gekomen. Overal waar “hij” staat kan ook “zij” gelezen worden.

P.K. Bos, opleider

D.E. Meuffels, plv. opleider

D. Eygendaal, afdelingshoofd