Voor de nacontrole van benigne en maligne bot en weke delen tumoren overleggen wij laagdrempelig met de collega’s van de afdeling orthopedie in het LUMC.

De schema’s voor follow up van benigne en maligne tumoren die zij gebruiken vindt u hieronder.