Ontslagbrieven van de dagbehandeling worden op de operatiedag gemaakt én geautoriseerd. De brieven worden op de dagbehandelingsafdeling uitgedraaid en met de patiënt meegegeven. De brief wordt digitaal naar de huisarts gestuurd en hoeft dan ook niet ondertekend te worden. Indien er geen digitale “link” is met de huisarts, dan wordt de brief uitgedraaid en mag deze zonder ondertekening opgestuurd worden.

Zie hoofdstuk Kliniek voor klinische brieven.