Verpleegkundige noemt naam patiënt, diagnose, datum en type operatie.
Arts vraagt aan patiënt hoe het gaat, door patiënt genoemde zaken bespreken.
Arts vraagt aan de verpleegkundige of er nog toevoegingen zijn.
• Bijzonderheden controles inclusief evt. DOS
• Pijn
• Mobiliseren
• Wond(en) en evt. drain
• Bijzonderheden neurovasculair/mictie/defecatie
Op indicatie
• Consulten: lopend of nieuw
• Verrichte diagnostiek

Medicatie
Diagnostisch/therapeutisch plan bespreken

Verwachte ontslagdatum
Dagelijks tijdens de visite de verwachte ontslagdatum (VOD) bespreken met patiënt en verpleging, en zo nodig invullen, danwel wijzigen in HiX.
Dit zal tijdens de grote visite en tijdens de vrijdagmiddagoverdracht ook worden bekeken.
De VOD kan je vinden door via EPD dashboard naar “opnames” te gaan. Daar klikken op desbetreffende opname. Op het moment dat je de VOD wijzigt, moet uit een keuzemenu de reden van wijziging worden geselecteerd.

Eventueel aanpassen witte bordje.